Privacybeleid

Privacyverklaring (AVG)

 1. Q&E Betonreparaties BV (hierna: Q&E) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruikt maakt van de diensten van Q&E en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Q&E verstrekt. Q&E kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
  Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres – Overige persoonsgegeven die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 2. Q&E verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast verwerkt Q&E uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Het afhandelen van uw betaling – U te kunnen bellen en/of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren – Om goederen of diensten bij u af te leveren.
 3. Q&E verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 4. Q&E neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Q&E) tussen zit.
 5. Q&E bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan zeven jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
 6. Q&E verkoopt uw gegevens niet aan derden. Q&E verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiligingen en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Q&E blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 7. Op de website van Q&E worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden.
 8. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bb-qene.nl. Q&E zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 9. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitskaart met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (strook met nummers onder aan het paspoort), paspoortnummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
 10. Q&E neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
 11. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
  misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Q&E verzamelde

Contactgegevens

Functionaris Gegevensbescherming: Mevrouw J. Zijlmans

Postadres
Q&E Betonreparaties BV
Postbus 13
4920 AA Made

Vestigingadres
Q&E Betonreparaties BV
Brieltjenspolder 27
4921 PK Made

Telefoon: 0162-237033
E-mail: info@bb-qene.nl

Kvk: 71295461
BTW: Nl8586.56.589.B01
IB: Nl49RABO0132776944

Schuiven naar boven